Tag: võ đường hà trọng kha vy

Nguồi cội võ Bình Định

Nguồi cội võ Bình Định nhé, ai học võ bình định nên biết, về nguồi cội môn phái mình nhé! Thời xa xưa Bình Định đất rộng người thưa, núi rừng hiểm trở, ruộng đồng chưa được khai phá, đi lại khó khăn, chưa có bàn tay xây dựng của

Đọc thêm »

Luyện võ luyện tinh thần lần 2

https://www.facebook.com/vobinhdinh/videos/1211522508979371/?t=5 https://www.facebook.com/vobinhdinh/videos/1211522508979371/?t=5 Nguồn tại:https://www.facebook.com/search/top/?q=vo%20tay%20son%20binh%20dinh%20vo%20duong%20ha%20trong%20kha%20vy

Đọc thêm »

Kick boxing

Kick boxing, Kick boxing là gì, học Kick boxing ở đâu? Các bạn có thể xem thêm bài viết về Kick Boxing tại: Học Kick Boxing ở đâu?

Đọc thêm »