Tag: Quảng bá võ cổ truyền

Quảng bá võ cổ truyền Việt Nam

Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử. Võ cổ truyền luôn được coi là tinh hoa văn hóa của dân tộc. Việc gìn giữ, phát triển võ cổ truyền Việt Nam là vấn đề cần được quan tâm. PGS.TS Hoàng Vĩnh Giang, chủ tịch liên đoàn võ thuật cổ

Đọc thêm »