Tag: giỗ tổ nghiệp võ

Tổ võ và giỗ tổ nghiệp võ

Giỗ Tổ (Tổ nghề, Tổ nghiệp) vốn từ xa xưa đã là thông lệ trong sinh hoạt văn hóa truyền thống của nhân dân ta. Giỗ Tổ Võ là thể hiện tình thần “uống nước nhớ nguồn” và “tôn sư trọng đạo”. Là một nét văn hóa truyền thống cần

Đọc thêm »