Tag: đai võ cổ truyền tại Việt Nam

Hệ thống đai võ cổ truyền tại Việt Nam

Đai võ là cách mà những người trong giới võ phân định đẳng cấp trình độ. Bất cứ môn võ nào cũng đều có các màu đai võ. Võ thuật cổ truyền Việt Nam cũng vậy. Đai võ cổ truyền được phân chia và có cách thắt riêng. Các màu đai

Đọc thêm »