Thông báo live stream vào ngày 19/04/2017

Võ Bình Định thông báo live stream vào ngày 19/04/2017 đợt thi đấu đối kháng giữ các võ sĩ #voduonghatrongkhavy vào lúc 19h00.

Mọi người nhớ đón xem nha. Võ Bình Định sẽ cập nhật thêm thông tin để báo nếu giờ live stream có thay đổi.

đợt thi đấu đối kháng giữ các võ sĩ #voduonghatrongkhavy ngày 19/04/2017
Live stream thi đấu đối kháng giữ các võ sĩ #voduonghatrongkhavy ngày 19/04/2017
đợt thi đấu đối kháng giữ các võ sĩ #voduonghatrongkhavy ngày 19/04/2017
Live stream thi đấu đối kháng giữ các võ sĩ #voduonghatrongkhavy ngày 19/04/2017
đợt thi đấu đối kháng giữ các võ sĩ #voduonghatrongkhavy ngày 19/04/2017
Live stream thi đấu đối kháng giữ các võ sĩ #voduonghatrongkhavy ngày 19/04/2017
đợt thi đấu đối kháng giữ các võ sĩ #voduonghatrongkhavy ngày 19/04/2017
Live stream thi đấu đối kháng giữ các võ sĩ #voduonghatrongkhavy ngày 19/04/2017

 


Buổi tập dợt ngày 19/04/2017

dạy võ Bình Định ở tphcm, day vo binh dinh o hcm, vo binh dinh hcm, dạy võ tự vệ ở tphcm, vo tu ve, vo tu ve hcm, day vo de tu ve, dạy võ tự vệ, dạy võ Muay thái ở tphcm, day vo muay thai hcm, dạy muay thái, day muay thai tu ve, Dạy quyền anh ở tphcm, day quyen anh hcm, dao tao quyen anh hcm, quyền anh sài gòn, lò luyện quyền anh sài gòn, trường dạy quyền anh, trung tâm võ thuật hcm, trung tâm dạy võ Sài Gòn dạy võ Bình Định ở tphcm, day vo binh dinh o hcm, vo binh dinh hcm, dạy võ tự vệ ở tphcm, vo tu ve, vo tu ve hcm, day vo de tu ve, dạy võ tự vệ, dạy võ Muay thái ở tphcm, day vo muay thai hcm, dạy muay thái, day muay thai tu ve, Dạy quyền anh ở tphcm, day quyen anh hcm, dao tao quyen anh hcm, quyền anh sài gòn, lò luyện quyền anh sài gòn, trường dạy quyền anh, trung tâm võ thuật hcm, trung tâm dạy võ Sài Gòn dạy võ Bình Định ở tphcm, day vo binh dinh o hcm, vo binh dinh hcm, dạy võ tự vệ ở tphcm, vo tu ve, vo tu ve hcm, day vo de tu ve, dạy võ tự vệ, dạy võ Muay thái ở tphcm, day vo muay thai hcm, dạy muay thái, day muay thai tu ve, Dạy quyền anh ở tphcm, day quyen anh hcm, dao tao quyen anh hcm, quyền anh sài gòn, lò luyện quyền anh sài gòn, trường dạy quyền anh, trung tâm võ thuật hcm, trung tâm dạy võ Sài Gòn dạy võ Bình Định ở tphcm, day vo binh dinh o hcm, vo binh dinh hcm, dạy võ tự vệ ở tphcm, vo tu ve, vo tu ve hcm, day vo de tu ve, dạy võ tự vệ, dạy võ Muay thái ở tphcm, day vo muay thai hcm, dạy muay thái, day muay thai tu ve, Dạy quyền anh ở tphcm, day quyen anh hcm, dao tao quyen anh hcm, quyền anh sài gòn, lò luyện quyền anh sài gòn, trường dạy quyền anh, trung tâm võ thuật hcm, trung tâm dạy võ Sài Gòn

Chia sẻ ngay:

Facebook
Twitter
LinkedIn