So sánh Võ thuật và gym

Giữa tập gym và võ thuật bạn sẽ chọn hình thức nào? Sự so sánh trong vấn đề giữa tập gym và tập võ thường rất khập khiễng. Bởi vì hình thức nào cũng có ưu...