Võ phục cổ truyền

1. Thông tin Võ phục cổ truyền với chất liệu may bằng vải kaki dày màu đen, cúc áo bằng vải, lồng vào nhau và thắt dây ở phần eo, huy hiệu tròn võ cổ...