Tập võ đúng cách – Tăng trưởng chiều cao cho trẻ

Có người cho rằng tập luyện võ thuật. Do chú trọng luyện tập đứng tấn quá nhiều, có thể làm hạn chế sự tăng trưởng chiều cao của cơ thể. Điều này có đúng...