Tag: Võ và Võ thuật

Khái niệm Võ và Võ thuật

Tuy có thể đồng nhất “Võ” và “Võ thuật”, nhưng thực ra hai khái niệm ít nhiều vẫn có ranh giới. “Võ”, nói chung, chỉ lối đánh nhau bằng tay không hay binh khí. Và đôi khi, nhằm chỉ một bộ môn đối lập với “văn”. Còn “võ thuật” lại

Đọc thêm »