Tag: Thông báo : LỄ GIỖ TỖ

Thông báo : LỄ GIỖ TỖ

Thông báo : LỄ GIỖ TỖ Chủ đề : Tôn Sư Trọng Đạo Nhằm ngày truyền thống của môn phái Hà Trọng Ngự – Việt Nam Võ Ta Tây Sơn Bình Định  Kỷ niệm 46 năm thành lập môn phái và 21 năm dụng võ đất phương nam Thông báo

Đọc thêm »