Tag: Sức mạnh của võ tây sơn bình định

Sức mạnh của võ tây sơn bình định

Sức mạnh của võ tây sơn bình định Tây Sơn, Bình Định là một địa danh võ thuật, là nơi phát tích của nhà Tây Sơn mà lịch sử đã ghi dấu ấn những chiến công hiển hách của Hoàng đế Quang Trung với một đội quân được luyện tập

Đọc thêm »