Tag: Nghệ thuật và võ thuật

Võ thuật cũng là nghệ thuật

Đối với Duy Nhất, võ thuật cũng đòi hỏi đam mê, bền bỉ theo đuổi mới mong có thành tựu. Là thế hệ thứ tư của một gia đình có truyền thống võ thuật. Duy Nhất được bố mẹ cho học võ cổ truyền từ năm 6 tuổi. Đến năm 18 tuổi,

Đọc thêm »