Tag: LỄ HỘI ĐỐNG ĐA

Lễ hội Đống Đa – Tây Sơn Bình Định

Cách đây tròn 228 năm, vào ngày Mùng 5 Tết Kỷ Dậu, năm 1789, nhà Tây Sơn Tam Kiệt và các văn thần, võ tướng với khí thế thần tốc, hùng dũng đã đánh đuổi 29 vạn quân xâm lược Mãn Thanh ra khỏi đất nước ta, thu non sông

Đọc thêm »