Tag: Đưa võ cổ truyền Tây Sơn vào trường học

Đưa võ cổ truyền Tây Sơn vào trường học

Việc đưa võ cổ truyền vào giảng dạy tại các trường học ở thị xã An Khê là sự nối dài của mạch ngầm văn hóa từ vùng Tây Sơn Thượng đạo khí phách, anh hùng. Từ những buổi đầu chọn vùng đất An Khê làm nơi dựng nghiệp. Anh

Đọc thêm »