Tag: Cái nôi nghề võ

Quyền Tây Sơn nguồn gốc từ đâu

Quyền Tây Sơn xuất phát từ Ấp Tây Sơn, là một địa danh của huyện Tây Sơn – Bình Định. Nơi đây đã sinh ra Tây Sơn tam kiệt là: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ. Nơi này là vùng đất phì nhiêu, là trong điểm giao lưu giữa miền

Đọc thêm »