Tag: các môn phái võ thuật Việt Nam

Sắc phục các môn phái võ thuật Việt Nam

Khái niệm “Võ phục” thường được hiểu là trang phục dành cho các môn sinh hoặc võ sư, huấn luyện viên trong các bộ môn võ thuật. Tuy nhiên, khái niệm về võ phục thường chỉ giới hạn ở quần, áo, đai, và phù hiệu. Không bao gồm những phụ

Đọc thêm »