Tag: Bình Tường

Kỳ bí núi Hoành Sơn mộ tộc nhà Tây Sơn

Núi Hoành Sơn nằm trên địa bàn xã Bình Tường (huyện Tây Sơn, Bình Định) được dân gian lưu truyền là nơi được chôn cất cha và anh của Hoàng đế Quang Trung. Núi Hoành Sơn nằm trên địa bàn xã Bình Tường (huyện Tây Sơn, Bình Định) được dân

Đọc thêm »