VÕ TÂY SƠN BÌNH ĐỊNH - VÕ ĐƯỜNG HÀ TRỌNG KHA VY

Liên hệ với chúng tôi

Võ Tây Sơn Bình Định chuyên dạy: Võ Tự Vệ, Boxing, Kick Boxing, Muay Thai.

✨Khai giảng thường xuyên.✨

✨Lớp học dạy theo khả năng từng học viên không dạy đại trà.✨

✨Các hình thức dạy: dạy kèm đặc biệt, dạy kèm tại nhà, dạy thời gian linh hoạt theo yêu cầu của học viên.✨

Địa chỉ 1: Đình An Hội 307/24 đường Nguyễn Văn Khối, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ 2: 481/16 đường Nguyễn Văn Khối, phường 8, quận Gò Vấp, TP.HCM

Điện thoại: 0989 67 93 94 (Thầy Kha Vy)

THỜI GIAN HỌC: TỪ THỨ HAI ĐẾN SÁNG CHỦ NHẬT

Facebook: Võ Tây Sơn Bình Định – Võ Đường Hà Trọng Kha Vy