Võ Bình Định ngời sáng vẻ đẹp nhân văn

Có một giáo viên “thắc mắc”: “các anh đào tạo võ Bình Định để cho học sinh đánh nhau à?”. Xin thưa, võ mà ông ta đang nói là thứ võ của phường đạo...