Tagged: Tây Sơn

Đàn tế trời đất trên đỉnh Ấn Sơn 0

Kỳ bí núi Hoành Sơn mộ tộc nhà Tây Sơn

Núi Hoành Sơn nằm trên địa bàn xã Bình Tường (huyện Tây Sơn, Bình Định) được dân gian lưu truyền là nơi được chôn cất cha và anh của Hoàng đế Quang Trung. Núi...