Tây Sơn Bình Định và những bí kíp võ thuật

Hơn 5 thế kỷ trôi qua kể từ khi vùng đất Vijaya được sáp nhập vào lãnh thổ Đại Việt (1471). Võ nhân Tây Sơn Bình Định xuất hiện “như sao trên trời”. Đã...