Nữ giới rủ nhau đi học võ

Học võ để giảm cân, để có sức khỏe và ý chí tốt hơn. Đặc biệt có thể giúp mình tự vệ khi gặp những bất trắc. Đó là chia sẻ của nhiều bạn...