HÙNG KÊ QUYỀN

Võ Sư Hà Trọng Ngự biểu diễn Hùng Kê Quyền.   Võ đường Việt Nam Võ Ta chuyên dạy võ Bình Định ở tphcm, dạy võ tự vệ ở tphcm, dạy võ Muay thái ở...