Bác sĩ học võ: Cứu người hay chuẩn bị đối kháng?

Bác sĩ học võ: Cứu người hay chuẩn bị đối kháng?  – Trao đổi việc một bệnh viện thuê võ sư dạy võ cho y, bác sĩ. Lãnh đạo ngành Y yế tỉnh Quảng Nam phản...