Mừng sinh nhật Võ Đường Hà Trọng Ngự – 2015

Mừng sinh nhật Võ Đường Hà Trọng Ngự 43 năm hình thành và phát triển (1972-2015). Xưa kia khi nói đến Võ thuật, người ta chú trọng nhiều đến khía cạnh tự vệ và...