Bất ngờ với đề xuất gộp võ cổ truyền và Vovinam thành Vovietnam

Đầu năm 2018, giới hâm mộ võ thuật lại dậy sóng trước biên bản kiến nghị đề xuất ghép hai môn võ thuật dân tộc là Vovinam và Võ cổ truyền làm một. Lấy...