ĐẶC THÙ NỀN VÕ HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

(Trích trong bộ sách võ cổ truyền Việt Nam quyển 1 của cố võ sư Lê Văn Vân) Nước Việt là vùng đất hẹp, người thưa. Ở ngay bên cạnh một quốc gia phong kiến...