Luyện võ luyện tinh thần lần 2

Luyện võ mỗi ngày để có sức khỏe tốt , tinh thần sảng khoái và tự vệ bản thân nhé ! Người đăng: Võ Tây Sơn Bình Định – Võ Đường Hà Trọng Kha...