Vô địch thế giới 7 lần Muay Thái

Vô địch thế giới 7 lần Muay Thái – Duy Nhất hướng dẫn Tùng Yuki luyện võ cổ truyền Tấn Gia Quyền