Võ sư Hà Trọng Ngự – Người nắm giữ những tuyệt kỹ của môn phái Võ Ta – Tây Sơn, Bình Định

Hà Trọng Ngự là võ sư, chưởng môn phái Việt Nam Võ Ta- Tây Sơn Bình Định. Phái võ này xuất phát từ vùng đất Tây Sơn- Bình Định. Quê hương của tam kiệt...