Phát triển phong trào tập luyện Võ cổ truyền trong các trường phổ thông

Tổng Cục Thể dục Thể thao vừa ban hành Kế hoạch tổ chức tập huấn 03 bài Võ cổ truyền ‘Căn bản công pháp’ . Phát triển phong trào tập luyện Võ cổ truyền...