Võ Tây Sơn hiện diện từ sớm trên đất Quảng Nam

Trong những năm gần đây, qua sự giúp đỡ phát hiện của nhân dân và qua khai quật khảo cổ, một số di tích, chứng cứ càng làm rõ thêm sự hiện diện của...