Đấu đối kháng các võ sinh nhí tại võ đường Hà Trọng Kha Vy

Nữ võ sĩ nhí 5 tuổi vs nam võ sĩ nhí 7 tuổi tại võ đường Hà Trọng Kha Vy