Võ thuật cũng là nghệ thuật

Đối với Duy Nhất, võ thuật cũng đòi hỏi đam mê, bền bỉ theo đuổi mới mong có thành tựu. Là thế hệ thứ tư của một gia đình có truyền thống võ thuật....