Tây Sơn – Cái Nôi Của Võ Cổ Truyền Bình Định

Tây Sơn – Bình Định là một địa danh võ thuật. Nơi đây cũng là nơi phát tích của nhà Tây Sơn mà lịch sử đã ghi dấu ấn những chiến công hiển hách...