Võ đường Hà Trọng Kha Vy chiêu sinh thường xuyên

Võ đường Hà Trọng Kha Vy chiêu sinh thường xuyên : dạy cả lớp và kèm riêng theo yêu cầu – Lớp võ tự vệ thực chiến đặc trưng Bình Định – Muay Thái...