TUYỂN SINH THƯỜNG XUYÊN – VÕ TÂY SƠN BÌNH ĐỊNH VÕ ĐƯỜNG HÀ TRỌNG KHA VY

Võ đường chiêu sinh thường xuyên : dạy cả lớp và kèm riêng theo yêu cầu – Lớp võ tự vệ thực chiến đặc trưng Bình Định – Muay Thái , Boxing , Kickboxing...