Bình Định – nơi hội tụ tuyệt đỉnh võ thuật cổ truyền

Bình Định là nơi hội tụ, kế thừa và phát triển tuyệt đỉnh những giá trị đích thực, tinh hoa nền võ học chân truyền Việt Nam. Vùng Bình Định xưa (phủ Hoài Nhơn),...