Giáo viên có cần học võ hay không?

Giáo viên có cần học võ hay không? Hiện trang ngày càng nhiều rũi ro cho người giáo viên. Một câu hỏi được đặt ra là: Giáo viên ngày nay có cần học võ...