Đưa võ cổ truyền Tây Sơn vào trường học

Việc đưa võ cổ truyền vào giảng dạy tại các trường học ở thị xã An Khê là sự nối dài của mạch ngầm văn hóa từ vùng Tây Sơn Thượng đạo khí phách,...