VÕ SƯ HÀ TRỌNG NGỰ CHƯỞNG MÔN PHÁI VIỆT NAM VÕ TA

VÕ SƯ HÀ TRỌNG NGỰ CHƯỞNG MÔN PHÁI VIỆT NAM VÕ TA. CỐ VẤN VÕ THUẬT CHO CÔNG TY BẢO VỆ KIÊN LONG Ông là người Bình Định thành công trong giới võ thuật...