Không phải tự nhiên Bình Định được xem là miền đất võ

Đúng, Bình Định được mệnh danh là miền đất võ Dưới triều Lê Thánh Tông, đất Bình Định được sáp nhập vào Đại Việt. Trở thành vùng phiên trấn, phên giậu của Tổ quốc...