Ý nghĩa biểu tượng âm dương trong võ phục võ cổ truyền

Âm Dương có ảnh hưởng đến nhiều phương diện văn hóa truyền thống phương Đông. Trong đó có võ cổ truyền. Võ cổ truyền là môn văn hóa truyền thống gắn liền với triết...