Biểu diễn Tứ Linh Đao do Bé Anh Thư thực hiện

Vừa qua, ngày 17/04/2014 đài truyền hình AVG đã đến võ đường tây sơn bình định của thầy Hà Trọng Kha Vy để quay lại phóng sự bài biểu diễn Tứ Linh Đao được...