CÁCH TRÁNH CHẤN THƯƠNG KHI TẬP ĐẤM BAO ĐẤM BOXING

Nếu bạn muốn tránh các chấn thương, hãy tuân thủ các nguyên tắc dưới đây khi đấm bao cát luyện võ dù bạn là boxer mới hay chuyên nghiệp. 1. Hãy sử dụng bao...