Tại sao tất cả bác sĩ Việt Nam cần tập võ

Xử lý ảnh: Mạnh Quân. Bạn tôi, một bác sĩ có 15 năm tuổi nghề. Cậu ấy bảo: Trước khi võ sư Vịnh Xuân Flores làm dậy sóng làng võ Việt, thì những chúng...