Đại biểu Quốc hội: Đau lòng khi thấy bác sĩ phải… học võ!

Không bảo vệ đội ngũ y bác sĩ chẳng khác gì “lấy đá ghè chân mình”. ” Bệnh nhân là người chịu thiệt thòi đầu tiên” – Đại biểu Quốc hội Hoàng Đức Thắng...