Võ Bình Định – Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Võ Bình Định (cũng có thể gọi là võ Tây Sơn Bình Định) là tên gọi môn võ có xuất xứ từ Bình Định, mệnh danh Miền đất võ, đồng thời cũng là quê hương...